โอมิยะ (ไซตามะ)

JR สายอุสึโนะมิยะ (สายหลักโตโฮะกุ) ‧ JR สายอุเอโนะโตเกียว สำหรับ อุเอโนะ/ชินจูกุ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 特別快速 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations