โอมิยะ (ไซตามะ)

JR สายอุสึโนะมิยะ (สายหลักโตโฮะกุ) ‧ JR สายอุเอโนะโตเกียว สำหรับ 上野/新宿

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 特急 特別快速 通勤快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations