โอมิยะ (ไซตามะ)

JR สายอุสึโนะมิยะ (สายหลักโตโฮะกุ) ‧ JR สายอุเอโนะโตเกียว สำหรับ อุสึโนะมิยะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 36
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  58
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
 • 6

 • 12
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  34
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  54
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
 • 7

 • 04
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  12
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุสึโนะมิยะ
  27
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  43
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  53
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
 • 8

 • 05
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  17
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  26
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุสึโนะมิยะ
  33
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  41
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  59
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
 • 9

 • 12
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  19
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  37
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  41
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  47
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  56
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速
  อุสึโนะมิยะ
 • 10

 • 02
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  06
  特急
  スペーシア日光1号
  โทบุนิกโก
  20
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  27
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  32
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  51
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
 • 11

 • 02
  特急
  きぬがわ3号
  คินุกาวะอนเซ็น
  04
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  09
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速
  อุสึโนะมิยะ
  17
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  24
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  41
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速
  อุสึโนะมิยะ
  45
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
 • 12

 • 02
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  11
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  26
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  40
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速
  อุสึโนะมิยะ
  46
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
 • 13

 • 02
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  11
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  23
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  41
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速
  อุสึโนะมิยะ
  44
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
 • 14

 • 01
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  11
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  24
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  41
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速
  อุสึโนะมิยะ
  44
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
 • 15

 • 01
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  11
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  25
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  42
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速
  อุสึโนะมิยะ
  45
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
 • 16

 • 01
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  11
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  23
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  40
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速
  อุสึโนะมิยะ
  43
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
 • 17

 • 01
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  13
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  21
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  29
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  42
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速
  อุสึโนะมิยะ
  51
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
 • 18

 • 04
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  11
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  17
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  27
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  41
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  45
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  54
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุสึโนะมิยะ
  58
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
 • 19

 • 07
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  15
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  33
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  42
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  46
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  52
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุสึโนะมิยะ
 • 20

 • 04
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  11
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  21
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  37
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  42
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุสึโนะมิยะ
  47
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  56
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
 • 21

 • 05
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  21
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  31
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  41
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  55
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุสึโนะมิยะ
  57
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
 • 22

 • 03
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  17
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  27
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  37
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  45
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุสึโนะมิยะ
  55
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
 • 23

 • 12
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  23
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  42
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  56
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
 • 0

 • 08
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ