โอมิยะ (ไซตามะ)

JR โตโฮะกุรถไฟหัวกระสุน สำหรับ โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด なすの はやぶさ やまびこ つばさ こまち
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 40
  なすの
  なすの252号
  โตเกียว
  56
  なすの
  なすの254号
  โตเกียว
 • 7

 • 20
  なすの
  なすの258号
  โตเกียว
  32
  なすの
  なすの260号
  โตเกียว
  40
  なすの
  なすの262号
  โตเกียว
  44
  はやぶさ
  はやぶさ2号
  โตเกียว
  52
  やまびこ
  やまびこ202号
  โตเกียว
 • 8

 • 04
  なすの
  なすの264号
  โตเกียว
  12
  やまびこ
  やまびこ204号
  โตเกียว
  32
  はやぶさ
  はやぶさ102号
  โตเกียว
  40
  やまびこ
  やまびこ206号
  โตเกียว
  48
  つばさ
  つばさ122号
  โตเกียว
  48
  やまびこ
  やまびこ122号
  โตเกียว
 • 9

 • 00
  はやぶさ
  はやぶさ4号
  โตเกียว
  04
  なすの
  なすの268号
  โตเกียว
  14
  つばさ
  つばさ124号
  โตเกียว
  14
  やまびこ
  やまびこ124号
  โตเกียว
  26
  こまち
  こまち6号
  โตเกียว
  36
  やまびこ
  やまびこ208号
  โตเกียว
  44
  やまびこ
  やまびこ126号
  โตเกียว
 • 10

 • 00
  やまびこ
  やまびこ50号
  โตเกียว
  08
  はやぶさ
  はやぶさ8号
  โตเกียว
  24
  つばさ
  つばさ128号
  โตเกียว
  40
  こまち
  こまち10号
  โตเกียว
  40
  はやぶさ
  はやぶさ10号
  โตเกียว
  44
  なすの
  なすの270号
  โตเกียว
  52
  やまびこ
  やまびこ52号
  โตเกียว
 • 11

 • 00
  やまびこ
  やまびこ54号
  โตเกียว
  24
  つばさ
  つばさ132号
  โตเกียว
  32
  はやぶさ
  はやぶさ108号
  โตเกียว
  40
  こまち
  こまち14号
  โตเกียว
  40
  はやぶさ
  はやぶさ14号
  โตเกียว
  52
  なすの
  なすの272号
  โตเกียว
 • 12

 • 00
  やまびこ
  やまびこ134号
  โตเกียว
  24
  つばさ
  つばさ136号
  โตเกียว
  40
  こまち
  こまち16号
  โตเกียว
  40
  はやぶさ
  はやぶさ16号
  โตเกียว
  52
  なすの
  なすの274号
  โตเกียว
 • 13

 • 00
  やまびこ
  やまびこ56号
  โตเกียว
  24
  つばさ
  つばさ138号
  โตเกียว
  40
  こまち
  こまち18号
  โตเกียว
  40
  はやぶさ
  はやぶさ18号
  โตเกียว
  52
  やまびこ
  やまびこ212号
  โตเกียว
 • 14

 • 00
  やまびこ
  やまびこ58号
  โตเกียว
  24
  つばさ
  つばさ140号
  โตเกียว
  40
  はやぶさ
  はやぶさ22号
  โตเกียว
  40
  こまち
  こまち22号
  โตเกียว
  52
  なすの
  なすの276号
  โตเกียว
 • 15

 • 00
  やまびこ
  やまびこ60号
  โตเกียว
  24
  つばさ
  つばさ142号
  โตเกียว
  24
  やまびこ
  やまびこ142号
  โตเกียว
  40
  こまち
  こまち24号
  โตเกียว
  40
  はやぶさ
  はやぶさ24号
  โตเกียว
  52
  やまびこ
  やまびこ214号
  โตเกียว
 • 16

 • 00
  やまびこ
  やまびこ62号
  โตเกียว
  24
  つばさ
  つばさ144号
  โตเกียว
  24
  やまびこ
  やまびこ144号
  โตเกียว
  40
  こまち
  こまち28号
  โตเกียว
  40
  はやぶさ
  はやぶさ28号
  โตเกียว
  52
  なすの
  なすの278号
  โตเกียว
 • 17

 • 00
  やまびこ
  やまびこ64号
  โตเกียว
  24
  つばさ
  つばさ146号
  โตเกียว
  40
  こまち
  こまち32号
  โตเกียว
  40
  はやぶさ
  はやぶさ32号
  โตเกียว
  52
  やまびこ
  やまびこ216号
  โตเกียว
 • 18

 • 00
  やまびこ
  やまびこ66号
  โตเกียว
  12
  つばさ
  つばさ148号
  โตเกียว
  24
  つばさ
  つばさ150号
  โตเกียว
  24
  やまびこ
  やまびこ150号
  โตเกียว
  32
  はやぶさ
  はやぶさ110号
  โตเกียว
  40
  こまち
  こまち34号
  โตเกียว
  40
  はやぶさ
  はやぶさ34号
  โตเกียว
  52
  なすの
  なすの280号
  โตเกียว
 • 19

 • 04
  やまびこ
  やまびこ152号
  โตเกียว
  24
  つばさ
  つばさ154号
  โตเกียว
  24
  やまびこ
  やまびこ154号
  โตเกียว
  32
  はやぶさ
  はやぶさ112号
  โตเกียว
  40
  はやぶさ
  はやぶさ38号
  โตเกียว
  40
  こまち
  こまち38号
  โตเกียว
  56
  なすの
  なすの282号
  โตเกียว
 • 20

 • 08
  はやぶさ
  はやぶさ40号
  โตเกียว
  19
  やまびこ
  やまびこ218号
  โตเกียว
  24
  つばさ
  つばさ156号
  โตเกียว
  24
  やまびこ
  やまびこ156号
  โตเกียว
  40
  こまち
  こまち42号
  โตเกียว
  40
  はやぶさ
  はやぶさ42号
  โตเกียว
  48
  やまびこ
  やまびこ68号
  โตเกียว
 • 21

 • 02
  はやぶさ
  はやぶさ44号
  โตเกียว
  20
  やまびこ
  やまびこ220号
  โตเกียว
  36
  やまびこ
  やまびこ70号
  โตเกียว
  40
  はやぶさ
  はやぶさ46号
  โตเกียว
  40
  こまち
  こまち46号
  โตเกียว
 • 22

 • 00
  つばさ
  つばさ158号
  โตเกียว
  24
  やまびこ
  やまびこ222号
  โตเกียว
  40
  はやぶさ
  はやぶさ48号
  โตเกียว
  40
  こまち
  こまち48号
  โตเกียว
  56
  やまびこ
  やまびこ72号
  โตเกียว
 • 23

 • 04
  つばさ
  つばさ160号
  โตเกียว
  19
  やまびこ
  やまびこ74号
  โตเกียว