โอมิยะ (ไซตามะ)

คุมะกายะ
อุเอโนะ

JR โฮคุริคุชินคันเซ็น(ผ่านทางนากาโน่) สำหรับ โตเกียว

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด อาซาม่า คางายากิ ฮาคุทากะ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  7

 • 15
  อาซาม่า
  あさま600号
  โตเกียว
  35
  อาซาม่า
  あさま602号
  โตเกียว
  58
  อาซาม่า
  あさま604号
  โตเกียว
 • 8

 • 05
  คางายากิ
  かがやき500号
  โตเกียว
  28
  อาซาม่า
  あさま606号
  โตเกียว
  44
  อาซาม่า
  あさま608号
  โตเกียว
  56
  ฮาคุทากะ
  はくたか552号
  โตเกียว
 • 9

 • 08
  คางายากิ
  かがやき502号
  โตเกียว
  47
  อาซาม่า
  あさま610号
  โตเกียว
  58
  ฮาคุทากะ
  はくたか554号
  โตเกียว
 • 10

 • 13
  คางายากิ
  かがやき504号
  โตเกียว
  48
  อาซาม่า
  あさま612号
  โตเกียว
  56
  ฮาคุทากะ
  はくたか556号
  โตเกียว
 • 11

 • 12
  คางายากิ
  かがやき506号
  โตเกียว
  56
  ฮาคุทากะ
  はくたか558号
  โตเกียว
 • 12

 • 12
  คางายากิ
  かがやき508号
  โตเกียว
  48
  อาซาม่า
  あさま614号
  โตเกียว
 • 13

 • 28
  ฮาคุทากะ
  はくたか560号
  โตเกียว
  48
  อาซาม่า
  あさま616号
  โตเกียว
 • 14

 • 28
  ฮาคุทากะ
  はくたか562号
  โตเกียว
  48
  อาซาม่า
  あさま618号
  โตเกียว
 • 15

 • 28
  ฮาคุทากะ
  はくたか564号
  โตเกียว
  48
  อาซาม่า
  あさま620号
  โตเกียว
 • 16

 • 28
  ฮาคุทากะ
  はくたか566号
  โตเกียว
  48
  อาซาม่า
  あさま622号
  โตเกียว
  56
  อาซาม่า
  あさま624号
  โตเกียว
 • 17

 • 28
  ฮาคุทากะ
  はくたか568号
  โตเกียว
  48
  อาซาม่า
  あさま626号
  โตเกียว
 • 18

 • 04
  คางายากิ
  かがやき510号
  โตเกียว
  28
  อาซาม่า
  あさま628号
  โตเกียว
  48
  ฮาคุทากะ
  はくたか570号
  โตเกียว
  55
  คางายากิ
  かがやき512号
  โตเกียว
 • 19

 • 36
  ฮาคุทากะ
  はくたか572号
  โตเกียว
 • 20

 • 01
  คางายากิ
  かがやき514号
  โตเกียว
  27
  อาซาม่า
  あさま630号
  โตเกียว
  51
  ฮาคุทากะ
  はくたか574号
  โตเกียว
 • 21

 • 32
  คางายากิ
  かがやき516号
  โตเกียว
  48
  ฮาคุทากะ
  はくたか576号
  โตเกียว
 • 22

 • 43
  อาซาม่า
  あさま632号
  โตเกียว
 • 23

 • 00
  ฮาคุทากะ
  はくたか578号
  โตเกียว
  06
  คางายากิ
  かがやき518号
  โตเกียว
เนื้อหาของตารางเวลา 2022-12-02 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป