โอมิยะ (ไซตามะ)

JR ไซเกวเส้น สำหรับ ชินจูกุ/โอซากิ/ชินกิบะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations