โอมิยะ (ไซตามะ)

JR ไซเกวเส้น สำหรับ 新宿/โอซากิ/ชินกิบะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations