โอมิยะ (ไซตามะ)

JR ทากาซากิเส้น สำหรับ คุมะกายะ/ทาคาซากิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 特急 特別快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations