โอกากิ

ทารุอิ
โฮซูมิ

JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ) สำหรับ กิฟุ/นาโกย่า

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โทโยฮาชิ
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  ฮามะมัตสึ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  ฮามะมัตสึ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  ทาเกะโทโยะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โทโยฮาชิ
  51
  区間快速
  JR東海道本線区間快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 6

 • 08
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โทโยฮาชิ
  24
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  38
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกาซากิ
  53
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  56
  ไลเนอร์
  ホームライナー大垣2号
  นาโกย่า
 • 7

 • 01
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกาซากิ
  12
  区間快速
  JR東海道本線区間快速(熱海-米原)
  ฮามะมัตสึ
  17
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  นาโกย่า
  22
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกาซากิ
  32
  区間快速
  JR東海道本線区間快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  37
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  นาโกย่า
  42
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  คาซาเดระ
  52
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  นาโกย่า
  56
  ไลเนอร์
  ホームライナー大垣4号
  นาโกย่า
 • 8

 • 02
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  14
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  18
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ2号
  นาโกย่า
  31
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอบุ
  40
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  56
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 9

 • 11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  26
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  41
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひだ25号
  ทาคายามะ
  56
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 10

 • 11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  17
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ4号
  นาโกย่า
  26
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  41
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  56
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 11

 • 11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  26
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  41
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  56
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 12

 • 11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  17
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ6号
  นาโกย่า
  26
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  41
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  56
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 13

 • 11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  26
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  41
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  56
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 14

 • 11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  17
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ8号
  นาโกย่า
  26
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  41
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  56
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 15

 • 11
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  26
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  41
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  56
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 16

 • 11
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  17
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ10号
  นาโกย่า
  26
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  41
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  56
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 17

 • 11
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  17
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ12号
  นาโกย่า
  23
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  34
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  44
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  59
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 18

 • 11
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  23
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  34
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  44
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  53
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 19

 • 08
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ14号
  นาโกย่า
  23
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  38
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  53
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 20

 • 08
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  23
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  ฮามะมัตสึ
  38
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  53
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 21

 • 08
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ16号
  นาโกย่า
  23
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  38
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  53
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 22

 • 08
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  23
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  59
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกาซากิ
 • 23

 • 17
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  นาโกย่า
เนื้อหาของตารางเวลา 2022-10-03 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป