โอกากิ

JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ) สำหรับ ไมบาระ/เกียวโต

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 快速 特別快速 新快速 区間快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 23
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
  53
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 6

 • 20
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
  52
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 7

 • 25
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 8

 • 09
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
  21
  特急
  しらさぎ1号
  คานาซาวะ
  41
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 9

 • 10
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
  21
  特急
  しらさぎ3号
  คานาซาวะ
  43
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 10

 • 11
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
  21
  特急
  しらさぎ5号
  คานาซาวะ
  42
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 11

 • 12
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
  42
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 12

 • 11
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
  22
  特急
  しらさぎ7号
  คานาซาวะ
  42
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 13

 • 12
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
  42
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 14

 • 10
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
  22
  特急
  しらさぎ9号
  คานาซาวะ
  41
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 15

 • 09
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
  37
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 16

 • 09
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
  22
  特急
  しらさぎ11号
  คานาซาวะ
  37
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 17

 • 09
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
  37
  普通
  JR東海道本線(熱海-米原)
  ไมบาระ
  54
  特急
  ひだ36号
  โอซากะ
 • 18

 • 04
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  22
  特急
  しらさぎ13号
  คานาซาวะ
  34
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  59
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 19

 • 29
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  59
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 20

 • 21
  特急
  しらさぎ15号
  คานาซาวะ
  30
  快速
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 21

 • 04
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  34
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 22

 • 04
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  34
  区間快速
  JR東海道本線区間快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 23

 • 25
  新快速
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  ไมบาระ