โอกากิ

JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ) สำหรับ ไมบาระ/เกียวโต

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

    5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 0