โอไคโด

京都-愛媛/京都エクスプレス〔京都-松山市〕[高速バス] สำหรับ เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 高速バス
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations