โยโยกิอุเอ็ฮาระ

โอดะคิว สายโอดาวาระ สำหรับ โอดาวาระ/คาทาเสะเอะโนะชิมะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 急行 快速急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations