โอตะกาวะ

เมอิเท็ตสึสายโทโกนาเมะ สำหรับ จินกูมาเอะ/เมอิเท็ตสึนาโกย่า

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 準急 普通 特急 急行 有料特急 快速急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations