คุระชิกิ

JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ) สำหรับ โอคายาม่า

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 34
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ฮิเมจิ
 • 6

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  โอคายาม่า
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โยชินากะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ฮิเมจิ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  บันชูอาโก
 • 7

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ไซไดจิ (สายอะโก)
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  やくも2号
  โอคายาม่า
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  วาเกะ
 • 8

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  บันชูอาโก
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  やくも4号
  โอคายาม่า
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอสะฟุเนะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  บันชูอาโก
 • 9

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  เซโต
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  やくも6号
  โอคายาม่า
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  โอคายาม่า
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  โอคายาม่า
 • 10

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  やくも8号
  โอคายาม่า
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  เซโต
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  โอคายาม่า
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
 • 11

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  เซโต
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  โอคายาม่า
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  やくも10号
  โอคายาม่า
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  โอคายาม่า
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
 • 12

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  โอคายาม่า
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  เซโต
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  โอคายาม่า
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
 • 13

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  ไซไดจิ (สายอะโก)
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  やくも14号
  โอคายาม่า
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  เซโต
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  โอคายาม่า
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
 • 14

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  โอคายาม่า
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
 • 15

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  โอคายาม่า
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  やくも18号
  โอคายาม่า
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  บันชูอาโก
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  โอคายาม่า
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอสะฟุเนะ
 • 16

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  โอคายาม่า
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  บันชูอาโก
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  やくも20号
  โอคายาม่า
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  บิเซ็นคาตะคามิ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  โอคายาม่า
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ฮิเมจิ
 • 17

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  บันชูอาโก
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  やくも22号
  โอคายาม่า
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  บิเซ็นคาตะคามิ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  ฮิเมจิ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  บันชูอาโก
 • 18

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  มิสึอิชิ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอสะฟุเนะ
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  やくも24号
  โอคายาม่า
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  วาเกะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
 • 19

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  บิเซ็นคาตะคามิ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  やくも26号
  โอคายาม่า
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  โอคายาม่า
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
 • 20

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ฮิเมจิ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  ฮินาเสะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  เซโต
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
 • 21

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  บันชูอาโก
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  やくも30号
  โอคายาม่า
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  บิเซ็นคาตะคามิ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  มิสึอิชิ
 • 22

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  โอคายาม่า
  14
  รถไฟตู้นอนแบบด่วนพิเศษ
  ซันไรซุอิซูโมะ
  โตเกียว
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮาคุบิเส้น
  โอคายาม่า
 • 23

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ)
  โอคายาม่า