อาซากุสะ

โตเกียวจุไคสึรี [นาริฮิระบาชิ]

東武伊勢崎線〔スカイツリーライン〕 สำหรับ อิเสะซากิ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 58
  区間急行
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間急行
  มินามิคุริฮาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 5

 • 11
  区間急行
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間急行
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  30
  区間急行
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間急行
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  58
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 6

 • 13
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  มินามิคุริฮาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  25
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん1号
  โทบุนิกโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティ会津101号
  ไอสุทาจีม่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  39
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティりょうもう1号
  อาคางิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  50
  区間急行
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間急行
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 7

 • 03
  区間急行
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間急行
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  10
  区間急行
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間急行
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  18
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティきぬ105号
  คินุกาวะอนเซ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  33
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りょうもう3号
  อาคางิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  43
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  โทบุโดบุสึโคเอ็น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スペーシアX1号
  โทบุนิกโก
  ชานชาลา: 5番ホーム
  52
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  คุกิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 8

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  11
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  คิตะคาสุคาเบะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  21
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  คิตะคาสุคาเบะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティきぬ109号
  คินุกาวะอนเซ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  32
  区間急行
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間急行
  มินามิคุริฮาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りょうもう5号
  อาคางิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  51
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  คิตะคาสุคาเบะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 9

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スペーシアX3号
  โทบุนิกโก
  ชานชาลา: 5番ホーム
  03
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  มินามิคุริฮาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  13
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  คิตะคาสุคาเบะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  21
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん13号
  โทบุนิกโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティ会津113号
  ไอสุทาจีม่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  33
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りょうもう7号
  อาคางิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 10

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スペーシアX5号
  โทบุนิกโก
  ชานชาลา: 5番ホーム
  02
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティりょうもう9号
  โอดะ(กุนมะ)(รถบัส)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りょうもう11号
  อาคางิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 11

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん19号
  โทบุนิกโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティ会津119号
  ไอสุทาจีม่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  02
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  けごん21号
  โทบุนิกโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティりょうもう13号
  อาคางิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 12

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スペーシアX7号
  คินุกาวะอนเซ็น
  ชานชาลา: 5番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティりょうもう15号
  อาคางิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 13

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  けごん25号
  โทบุนิกโก
  ชานชาลา: 4番ホーム
  02
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  11
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん27号
  โทบุนิกโก
  ชานชาลา: 4番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りょうもう17号
  อาคางิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 14

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スペーシアX9号
  คินุกาวะอนเซ็น
  ชานชาลา: 5番ホーム
  02
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん31号
  โทบุนิกโก
  ชานชาลา: 4番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティ会津131号
  ไอสุทาจีม่า
  ชานชาลา: 4番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りょうもう19号
  อาคางิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 15

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スペーシアX11号
  โทบุนิกโก
  ชานชาลา: 5番ホーム
  02
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りょうもう21号
  โอดะ(กุนมะ)(รถบัส)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りょうもう23号
  อาคางิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 16

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  けごん37号
  โทบุนิกโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  02
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  13
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティりょうもう25号
  โอดะ(กุนมะ)(รถบัส)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティりょうもう27号
  อาคางิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  มินามิคุริฮาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 17

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  きぬ139号
  คินุกาวะอนเซ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  02
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティりょうもう29号
  โอดะ(กุนมะ)(รถบัส)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  12
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  คิตะโคชิกาย่า
  ชานชาลา: 1番ホーム
  22
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  32
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  มินามิคุริฮาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティりょうもう31号
  อาคางิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  42
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  คิตะคาสุคาเบะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  52
  区間急行
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間急行
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  きぬ141号
  คินุกาวะอนเซ็น
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 18

 • 02
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  โทบุโดบุสึโคเอ็น
  ชานชาลา: 2番ホーム
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りょうもう33号
  โอดะ(กุนมะ)(รถบัส)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  คิตะโคชิกาย่า
  ชานชาลา: 1番ホーム
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん43号
  โทบุนิกโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  32
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  มินามิคุริฮาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りょうもう35号
  อาคางิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  42
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  คิตะคาสุคาเบะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スカイツリーライナー1号
  คาสุคาเบะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  区間急行
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間急行
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 19

 • 02
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  มินามิคุริฮาชิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りょうもう37号
  อาคางิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  คิตะโคชิกาย่า
  ชานชาลา: 1番ホーム
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん47号
  โทบุนิกโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  คุกิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  32
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  มินามิคุริฮาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティりょうもう39号
  อิเสะซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  42
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  คิตะโคชิกาย่า
  ชานชาลา: 2番ホーム
  52
  区間急行
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間急行
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん49号
  โทบุนิกโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 20

 • 02
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  คิตะโคชิกาย่า
  ชานชาลา: 2番ホーム
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りょうもう41号
  อาคางิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  22
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  คิตะคาสุคาเบะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  32
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  มินามิคุริฮาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティりょうもう43号
  กุสู
  ชานชาลา: 4番ホーム
  42
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  けごん51号
  โทบุนิกโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 21

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティりょうもう45号
  อาคางิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スカイツリーライナー3号
  คาสุคาเบะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  りょうもう47号
  โอดะ(กุนมะ)(รถบัส)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  52
  区間急行
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間急行
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん255号
  ชินโทจิกิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 22

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  12
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティりょうもう49号
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 2番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  42
  区間急行
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間急行
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 23

 • 02
  区間急行
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間急行
  ทาเตะบายาชิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  11
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  36
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
  50
  区間準急
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]区間準急
  คิตะคาสุคาเบะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 0

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  東武伊勢崎線[スカイツリーライン]
  คิตะเซ็นจู
  ชานชาลา: 1番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-05-27 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป