อาซากุสะ

รถไฟใต้ดินโทเอ สายอาซากูซะ สำหรับ โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 20
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 6

 • 35
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  56
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 7

 • 25
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  51
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 8

 • 31
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 9

 • 20
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  41
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 10

 • 09
  รถไฟเร็ว
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  24
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  48
  รถไฟเร็ว
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
 • 11

 • 01
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  08
  รถไฟเร็ว
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  28
  รถไฟเร็ว
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  41
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  48
  รถไฟเร็ว
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
 • 12

 • 08
  รถไฟเร็ว
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  21
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  28
  รถไฟเร็ว
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  48
  รถไฟเร็ว
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
 • 13

 • 01
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  08
  รถไฟเร็ว
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  28
  รถไฟเร็ว
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  41
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  48
  รถไฟเร็ว
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
 • 14

 • 08
  รถไฟเร็ว
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  21
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  28
  รถไฟเร็ว
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  48
  รถไฟเร็ว
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
 • 15

 • 01
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  28
  รถไฟเร็ว
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  41
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
 • 16

 • 08
  รถไฟเร็ว
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  31
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  47
  รถไฟเร็ว
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
 • 17

 • 14
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  26
  ด่วนด่วน
  都営浅草線快特
  สนามบินนาริตะ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  都営浅草線特急
  สนามบินนาริตะ
  52
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  都営浅草線特急
  สนามบินนาริตะ
 • 18

 • 30
  ด่วนด่วน
  都営浅草線快特
  สนามบินนาริตะ
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  都営浅草線特急
  สนามบินนาริตะ
 • 19

 • 09
  ด่วนด่วน
  都営浅草線快特
  สนามบินนาริตะ
  31
  ด่วนด่วน
  都営浅草線快特
  สนามบินนาริตะ
 • 20

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  都営浅草線特急
  สนามบินนาริตะ
  18
  รถไฟด่วนพิเศษ
  都営浅草線特急
  สนามบินนาริตะ
 • 21

 • 01
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  45
  通勤特急
  都営浅草線通勤特急
  สนามบินนาริตะ
  52
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 22

 • 22
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  36
  รถไฟเร็ว
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ