อาซากุสะ

รถไฟใต้ดินโทเอ สายอาซากูซะ สำหรับ โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 AC特急 快速 AP快特 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 03
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  20
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  33
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  42
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  52
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 6

 • 03
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  11
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  21
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  30
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  40
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  47
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  54
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
 • 7

 • 00
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  06
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  11
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  16
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  22
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  28
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  32
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  37
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  42
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  47
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  52
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  57
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 8

 • 01
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  07
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  11
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  16
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  21
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  26
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  31
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  36
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  41
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  46
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  51
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  57
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 9

 • 01
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  06
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  12
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  17
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  21
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  25
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  28
  快速
  都営浅草線快速
  เคเซซากุระ
  32
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  37
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  41
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  46
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  51
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  57
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
 • 10

 • 02
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  08
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  13
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  18
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  21
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  28
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  33
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  38
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  43
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  48
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  53
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  58
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
 • 11

 • 01
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  08
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  13
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  18
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  23
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  28
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  33
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  38
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  41
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  48
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  53
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  58
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 12

 • 03
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  08
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  13
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  18
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  21
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  28
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  33
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  38
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  43
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  48
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  53
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  58
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
 • 13

 • 01
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  08
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  13
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  18
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  23
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  28
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  33
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  38
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  41
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  48
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  53
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  58
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 14

 • 03
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  08
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  13
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  18
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  21
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  28
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  33
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  38
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  43
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  48
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  53
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  58
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
 • 15

 • 01
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  08
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  13
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  18
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  23
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  28
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  33
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  38
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  41
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  48
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  53
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  58
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 16

 • 03
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  08
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  13
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  18
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  21
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  28
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  33
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  38
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  43
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  48
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  53
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  58
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
 • 17

 • 01
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  08
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  13
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  18
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  23
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  28
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  33
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  38
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  41
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  48
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  53
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  58
  特急
  都営浅草線特急
  อาโอโตะ
 • 18

 • 03
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  08
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  13
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  18
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  21
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  28
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  33
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  38
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  43
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  48
  快速
  都営浅草線快速
  เคเซนาริตะ
  53
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  58
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
 • 19

 • 01
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  08
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  13
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  18
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  23
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  28
  快速
  都営浅草線快速
  เคเซนาริตะ
  33
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  38
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  43
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  48
  快速
  都営浅草線快速
  เคเซนาริตะ
  53
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  56
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
 • 20

 • 01
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  06
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  11
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  16
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  21
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  26
  快速
  都営浅草線快速
  เคเซนาริตะ
  31
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  36
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  41
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  46
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  51
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  56
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
 • 21

 • 01
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  06
  快速
  都営浅草線快速
  เคเซซากุระ
  11
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  16
  普通
  都営浅草線
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  21
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  26
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  32
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  41
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  51
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 22

 • 01
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  06
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  12
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  17
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  23
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  31
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  42
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  54
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 23

 • 04
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  14
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  25
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  34
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  43
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  55
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
 • 0

 • 09
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  23
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ