อาซากุสะ

โตเกียวเมโทร สายกินซ่า สำหรับ กินซ่า/ชิบูย่า

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各駅停車
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations