วัดเซนกาคุจิ

สายหลักเคกีว สำหรับ โยโกฮาม่า/สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快特 AP急行 AP快特
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations