วัดเซนกาคุจิ

สายหลักเคกีว สำหรับ 横浜/羽田空港第1・第2ターミナル(京急)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快特 AP急行 特急 AP快特 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations