วัดเซนกาคุจิ

สายหลักเคกีว สำหรับ อุระกะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快特 AP急行 AP快特 特急 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations