คาวาเบะ

JR โกะโนเส้น สำหรับ โกโชะกาวาระ/อาจิกะซาวะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations