คาวะทานะ

JR โอมูระเส้น สำหรับ ไฮกิ/ซาเซโบะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 区間快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations