คาวาซากิ

JR สายนันบุ(คาวาซากิ-แม่น้ำทาจิกาวะ) สำหรับ โนโบริโต/ทาจิกาวะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations