คาวาโกเอะ

โทบุสายโตโจ สำหรับ อิเคะบุคุโระ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 準急 普通 急行 有料列車 快速急行 F急行 快速 川越特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations