เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)

รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า สำหรับ เอะซากะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations