ชิโตเสะ (ฮอกไกโด)

JR สายชิโตเสะ(นูมาโนฮาตะ-ชิโรอิชิ) สำหรับ มินามิชิโทเสะ/โทมะโคมาอิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 普通 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations