สนามบินเซนได

空路(仙台空港-出雲空港) สำหรับ สนามบินอิซูโมะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด FDA