สนามบินเซนได

มิตะโซโนะ

สายสนามบินเซนได สำหรับ นาโทริ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟเร็ว
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 31
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
 • 6

 • 30
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
 • 7

 • 21
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
 • 8

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
 • 9

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
 • 10

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  28
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
 • 11

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  36
  รถไฟเร็ว
  仙台空港線快速
  เซ็นได
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
 • 12

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  28
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
 • 13

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  28
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
 • 14

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  28
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
 • 15

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  28
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
 • 16

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  28
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
 • 17

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  39
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
 • 18

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  35
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
 • 19

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  34
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
 • 20

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
 • 21

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
 • 22

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
 • 23

 • 23
  รถไฟธรรมดา
  สายสนามบินเซนได
  เซ็นได
เนื้อหาของตารางเวลา 2022-08-18 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป