สนามบินเซนได

สายการบิน([ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ-สนามบินเซนได) สำหรับ ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด IBX JAL APJ ADO ANA