เซ็นได

ฟุรุคาวะ
ชิโระอิชิสะโอ

JR โตโฮะกุรถไฟหัวกระสุน สำหรับ โตเกียว

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ยามาบีโกะ ฮายาบูสะ โคมาจิ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 07
  ยามาบีโกะ
  やまびこ202号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  25
  ยามาบีโกะ
  やまびこ204号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  37
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ2号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  51
  ยามาบีโกะ
  やまびこ206号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 7

 • 11
  ยามาบีโกะ
  やまびこ122号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  21
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ102号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  34
  ยามาบีโกะ
  やまびこ208号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  45
  ยามาบีโกะ
  やまびこ124号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  53
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ4号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 8

 • 06
  ยามาบีโกะ
  やまびこ126号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  17
  โคมาจิ
  こまち6号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  21
  ยามาบีโกะ
  やまびこ50号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  57
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ8号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 9

 • 00
  ยามาบีโกะ
  やまびこ52号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  25
  ยามาบีโกะ
  やまびこ54号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  โคมาจิ
  こまち10号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ10号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 10

 • 14
  ยามาบีโกะ
  やまびこ134号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  22
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ108号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  โคมาจิ
  こまち14号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ14号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 11

 • 23
  ยามาบีโกะ
  やまびこ56号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  31
  โคมาจิ
  こまち16号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  31
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ16号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 12

 • 01
  ยามาบีโกะ
  やまびこ212号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  23
  ยามาบีโกะ
  やまびこ58号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  โคมาจิ
  こまち18号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ18号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 13

 • 23
  ยามาบีโกะ
  やまびこ60号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ22号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  โคมาจิ
  こまち22号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  45
  ยามาบีโกะ
  やまびこ142号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 14

 • 02
  ยามาบีโกะ
  やまびこ214号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  23
  ยามาบีโกะ
  やまびこ62号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  โคมาจิ
  こまち24号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ24号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  45
  ยามาบีโกะ
  やまびこ144号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 15

 • 23
  ยามาบีโกะ
  やまびこ64号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  32
  โคมาจิ
  こまち28号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  32
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ28号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  53
  ยามาบีโกะ
  やまびこ216号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 16

 • 25
  ยามาบีโกะ
  やまびこ66号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  โคมาจิ
  こまち32号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ32号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  44
  ยามาบีโกะ
  やまびこ150号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 17

 • 22
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ110号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  25
  ยามาบีโกะ
  やまびこ152号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  31
  โคมาจิ
  こまち34号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ34号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  43
  ยามาบีโกะ
  やまびこ154号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 18

 • 12
  ยามาบีโกะ
  やまびこ218号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  22
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ112号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ38号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  โคมาจิ
  こまち38号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  44
  ยามาบีโกะ
  やまびこ156号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  57
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ40号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 19

 • 11
  ยามาบีโกะ
  やまびこ68号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  20
  ยามาบีโกะ
  やまびこ220号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  โคมาจิ
  こまち42号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ42号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  54
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ44号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 20

 • 01
  ยามาบีโกะ
  やまびこ70号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ46号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  โคมาจิ
  こまち46号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  34
  ยามาบีโกะ
  やまびこ222号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  55
  ยามาบีโกะ
  やまびこ72号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 21

 • 31
  ฮายาบูสะ
  はやぶさ48号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  31
  โคมาจิ
  こまち48号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  48
  ยามาบีโกะ
  やまびこ74号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 22

 • 25
  ยามาบีโกะ
  やまびこ290号
  โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  ชานชาลา: 14番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2022-07-01 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป