อาคาบาเนะ

JR สายอุสึโนะมิยะ (สายหลักโตโฮะกุ) ‧ JR สายอุเอโนะโตเกียว สำหรับ อุเอโนะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 05
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  09
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  26
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  33
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  37
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  42
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  48
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  52
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  56
  特急
  あかぎ2号
  อุเอโนะ
 • 7

 • 01
  普通
  JR上野東京ライン
  โคซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  06
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  10
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  15
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  20
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  23
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  26
  特急
  あかぎ4号
  อุเอโนะ
  29
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า (ผ่าน อุเอโนะ)
  34
  普通
  JR上野東京ライン
  โคซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  38
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  41
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  45
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  48
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  53
  普通
  JR上野東京ライン
  โอฟูนะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  58
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 8

 • 02
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  05
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  10
  普通
  JR上野東京ライン
  โคซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  13
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  17
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  21
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า (ผ่าน อุเอโนะ)
  25
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  28
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  31
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  34
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  38
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า (ผ่าน อุเอโนะ)
  41
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  47
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  51
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า (ผ่าน อุเอโนะ)
  58
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 9

 • 04
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  12
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  21
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  24
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า (ผ่าน อุเอโนะ)
  28
  特急
  あかぎ8号
  อุเอโนะ
  35
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  42
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  50
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า (ผ่าน อุเอโนะ)
  54
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
 • 10

 • 00
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  10
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  23
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  29
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  39
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  51
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  59
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 11

 • 06
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  18
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  28
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  38
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  49
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  59
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 12

 • 08
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  19
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  29
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  40
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  49
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  59
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 13

 • 08
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  18
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  29
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  39
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  49
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  59
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 14

 • 09
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  18
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  29
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  38
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  49
  普通
  JR上野東京ライン
  อิโต (ผ่าน อุเอโนะ)
  59
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 15

 • 08
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  15
  特急
  草津・四万2号
  อุเอโนะ
  19
  普通
  JR上野東京ライン
  นูมาซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  29
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  38
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  49
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  59
  普通
  JR上野東京ライン
  อิโต (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 16

 • 09
  普通
  JR上野東京ライン
  นูมาซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  18
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  28
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  41
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  49
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  57
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 17

 • 00
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  10
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  13
  普通
  JR上野東京ライン
  อิโต (ผ่าน อุเอโนะ)
  22
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  27
  普通
  JR上野東京ライン
  นูมาซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  33
  普通
  JR上野東京ライン
  โคซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  40
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  46
  普通
  JR上野東京ライン
  โคซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  52
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  55
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  59
  特急
  草津・四万4号
  อุเอโนะ
 • 18

 • 02
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  06
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  13
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  21
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  28
  普通
  JR上野東京ライン
  อิโต (ผ่าน อุเอโนะ)
  37
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  49
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  57
  普通
  JR上野東京ライン
  นูมาซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 19

 • 01
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  04
  快速
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  อุเอโนะ
  12
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  17
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  22
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  34
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  42
  普通
  JR上野東京ライン
  นูมาซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  52
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  57
  快速
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  อุเอโนะ
 • 20

 • 00
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุเอโนะ
  04
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  12
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  23
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  33
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  43
  普通
  JR上野東京ライン
  อิโต (ผ่าน อุเอโนะ)
  53
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  58
  快速
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  อุเอโนะ
 • 21

 • 03
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุเอโนะ
  07
  普通
  JR上野東京ライン
  นูมาซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  13
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  25
  普通
  JR上野東京ライン
  โคซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  33
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  43
  普通
  JR上野東京ライン
  โคซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  47
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  53
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  58
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุเอโนะ
 • 22

 • 05
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  08
  普通
  JR上野東京ライン
  นูมาซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  11
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  21
  普通
  JR上野東京ライン
  โคซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  32
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  41
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  47
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  50
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  55
  普通
  JR高崎線
  โตเกียว
 • 23

 • 00
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  06
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  11
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  21
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  28
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
  38
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  46
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  51
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุเอโนะ
 • 0

 • 04
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ