อาคาบาเนะ

JR สายอุสึโนะมิยะ (สายหลักโตโฮะกุ) ‧ JR สายอุเอโนะโตเกียว สำหรับ อุสึโนะมิยะ/ทาคาซากิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 特急 特別快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 20
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  23
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  42
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  54
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  57
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
 • 6

 • 10
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  18
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  23
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  36
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  46
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  50
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  57
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุสึโนะมิยะ
 • 7

 • 05
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  10
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  14
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ทาคาซากิ
  22
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  27
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  34
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  38
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
  42
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  48
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  55
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  57
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
 • 8

 • 00
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  07
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุสึโนะมิยะ
  12
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  15
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกาเนะอิ
  21
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  24
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ทาคาซากิ
  27
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  33
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
  35
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  41
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  42
  快速
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  ทาคาซากิ
  48
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  54
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกาเนะอิ
  55
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  58
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  59
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ทาคาซากิ
 • 9

 • 06
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  11
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกาเนะอิ
  12
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  19
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  26
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  27
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  อุสึโนะมิยะ
  30
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  38
  快速
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  ทาคาซากิ
  43
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  46
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  55
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  57
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
 • 10

 • 04
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  07
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  10
  特急
  草津・四万1号
  สถานีนากาโนะฮาระคุซัตสึกุจิ
  11
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกะ
  16
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  25
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  28
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  ทาคาซากิ
  35
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  40
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  46
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  52
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  อุสึโนะมิยะ
  56
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
 • 11

 • 01
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกาเนะอิ
  06
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  06
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  16
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  25
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  อุสึโนะมิยะ
  27
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  36
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  36
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  ทาคาซากิ
  45
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  55
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  55
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
 • 12

 • 05
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  06
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  15
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  19
  特急
  草津・四万3号
  สถานีนากาโนะฮาระคุซัตสึกุจิ
  25
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  อุสึโนะมิยะ
  26
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  35
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  ทาคาซากิ
  38
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  45
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  55
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  55
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
 • 13

 • 05
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  05
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  15
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  25
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  อุสึโนะมิยะ
  26
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  35
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  ทาคาซากิ
  38
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  45
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  55
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  55
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
 • 14

 • 05
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  05
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  15
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  25
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  อุสึโนะมิยะ
  27
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  35
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  ทาคาซากิ
  38
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  45
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  55
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  55
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
 • 15

 • 05
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  05
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  15
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  25
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  อุสึโนะมิยะ
  26
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  35
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  ทาคาซากิ
  36
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  45
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  55
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  55
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
 • 16

 • 05
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  05
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  15
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  24
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  อุสึโนะมิยะ
  26
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  36
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  ทาคาซากิ
  37
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  42
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  45
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  55
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  56
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกะ
 • 17

 • 05
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  05
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  10
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  16
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  25
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  25
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  อุสึโนะมิยะ
  28
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  31
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  36
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  39
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  ทาคาซากิ
  43
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  47
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  55
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  56
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกาเนะอิ
 • 18

 • 01
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  07
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  08
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  11
  特急
  あかぎ1号
  鴻巣
  15
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  20
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  23
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  28
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
  29
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุสึโนะมิยะ
  33
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  37
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  40
  特急
  あかぎ3号
  ฮนเจียว
  40
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ทาคาซากิ
  45
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  49
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  53
  快速
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  ทาคาซากิ
  55
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกาเนะอิ
  58
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
 • 19

 • 02
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  06
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  09
  特急
  あかぎ5号
  ทาคาซากิ
  10
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  17
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  20
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  25
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  25
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกะ
  29
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุสึโนะมิยะ
  30
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  32
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  39
  特急
  あかぎ7号
  ฮนเจียว
  41
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  44
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  48
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  52
  快速
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  ทาคาซากิ
  55
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
  58
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
 • 20

 • 03
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  06
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  09
  特急
  あかぎ9号
  ทาคาซากิ
  11
  普通
  JR湘南新宿ライン
  มาเอะบาชิ
  14
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  21
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  25
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  26
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกะ
  29
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุสึโนะมิยะ
  34
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  37
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  40
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  44
  快速
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  ทาคาซากิ
  47
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  54
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  56
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกะ
 • 21

 • 00
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  04
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  10
  普通
  JR湘南新宿ライン
  มาเอะบาชิ
  13
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  16
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  26
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  27
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  32
  快速
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุสึโนะมิยะ
  37
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  40
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
  41
  快速
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  ทาคาซากิ
  46
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  56
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
 • 22

 • 00
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  01
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  14
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  15
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ทาคาซากิ
  18
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  26
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  29
  普通
  JR高崎線
  มาเอะบาชิ
  31
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกาเนะอิ
  36
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  46
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  47
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ทาคาซากิ
  56
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
 • 23

 • 04
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  17
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ
  17
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกาเนะอิ
  24
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  35
  普通
  JR高崎線
  ทาคาซากิ
  39
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  49
  普通
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  51
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  56
  普通
  JR高崎線
  คาโกะฮาระ