อาคาบาเนะ

โอกุ
อุระวะ

JR สายอุสึโนะมิยะ (สายหลักโตโฮะกุ) ‧ JR สายอุเอโนะโตเกียว สำหรับ อุสึโนะมิยะ/ทาคาซากิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 20
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 6

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  57
  รถไฟเร็ว
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 7

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 8

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  07
  รถไฟเร็ว
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 9

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ゆのたび草津・四万
  สถานีนากาโนะฮาระคุซัตสึกุจิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  27
  รถไฟเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุรถไฟเร็ว
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  38
  รถไฟเร็ว
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 10

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  草津・四万1号
  สถานีนากาโนะฮาระคุซัตสึกุจิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โคกะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  28
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุพิเศษอย่างรวดเร็ว
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  รถไฟเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุรถไฟเร็ว
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 11

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุรถไฟเร็ว
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุพิเศษอย่างรวดเร็ว
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 12

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  草津・四万3号
  สถานีนากาโนะฮาระคุซัตสึกุจิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุรถไฟเร็ว
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  35
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุพิเศษอย่างรวดเร็ว
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 13

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุรถไฟเร็ว
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  35
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุพิเศษอย่างรวดเร็ว
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 14

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุรถไฟเร็ว
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  35
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุพิเศษอย่างรวดเร็ว
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 15

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุรถไฟเร็ว
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  35
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุพิเศษอย่างรวดเร็ว
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 16

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  รถไฟเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุรถไฟเร็ว
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุพิเศษอย่างรวดเร็ว
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โคกะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 17

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุรถไฟเร็ว
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  39
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR สายโชนันชินจูกุพิเศษอย่างรวดเร็ว
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 18

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あかぎ1号
  鴻巣
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  29
  รถไฟเร็ว
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あかぎ3号
  ฮนเจียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  53
  รถไฟเร็ว
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 19

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あかぎ5号
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โคกะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  29
  รถไฟเร็ว
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あかぎ7号
  ฮนเจียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  รถไฟเร็ว
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 20

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あかぎ9号
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  มาเอะบาชิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โคกะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  29
  รถไฟเร็ว
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  44
  รถไฟเร็ว
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โคกะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 21

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  04
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あかぎ81号
  ฮนเจียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  มาเอะบาชิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  JR宇都宮線(東北本線)快速〔ラビット〕
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 22

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  01
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  มาเอะบาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 23

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  อุสึโนะมิยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  ทาคาซากิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR宇都宮線(東北本線)
  โคกาเนะอิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายโชนันชินจูกุ
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR ทากาซากิเส้น
  คาโกะฮาระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-02-22 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป