อาคาบาเนะ

JR ไซเกวเส้น สำหรับ ชินจูกุ/โอซากิ/ชินกิบะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations