อาคาบาเนะ

JR ไซเกวเส้น สำหรับ ชินจูกุ/โอซากิ/ชินกิบะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟเร็ว
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 48
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  อิเคะบุคุโระ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  อิเคะบุคุโระ
 • 5

 • 16
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  อิเคะบุคุโระ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  อิเคะบุคุโระ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
 • 6

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินกิบะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินกิบะ
  52
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
 • 7

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินกิบะ
  12
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินกิบะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินกิบะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  52
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
 • 8

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินกิบะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  11
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินกิบะ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินกิบะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  52
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
 • 9

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินกิบะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  12
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินกิบะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินกิบะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
 • 10

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  11
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
 • 11

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  11
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  31
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
 • 12

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  11
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  31
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
 • 13

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  11
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  31
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
 • 14

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  11
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  31
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
 • 15

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  11
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  31
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
 • 16

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  11
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  31
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
 • 17

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินกิบะ
  12
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินกิบะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินกิบะ
  31
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
 • 18

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินกิบะ
  11
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  31
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
 • 19

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  11
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินกิบะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  31
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินกิบะ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
 • 20

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  11
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  31
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
 • 21

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  11
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  31
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
 • 22

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  11
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินกิบะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินกิบะ
 • 23

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอซากิ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  ชินจูกุ
 • 0

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  อิเคะบุคุโระ
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  อิเคะบุคุโระ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  อิเคะบุคุโระ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  อิเคะบุคุโระ