อาคาบาเนะ

JR ไซเกวเส้น สำหรับ โอมิยะ (ไซตามะ)/คาวาโกเอะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟเร็ว
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  คาวาโกเอะ
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  คาวาโกเอะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 6

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  คาวาโกเอะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  25
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  47
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 7

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  07
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  27
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  47
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 8

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  27
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  47
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 9

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 10

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 11

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 12

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 13

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 14

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 15

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 16

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  09
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 17

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 18

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  คาวาโกเอะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 19

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  คาวาโกเอะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 20

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  49
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 21

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 22

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  มูซาชิอุระวะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  28
  รถไฟเร็ว
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  คาวาโกเอะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 23

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  คาวาโกเอะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  คาวาโกเอะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  คาวาโกเอะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 0

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  คาวาโกเอะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR ไซเกวเส้น
  โอมิยะ (ไซตามะ)