อาคาบาเนะ

JR เกฮีนโตโฮะกุเส้น สำหรับ อุเอโนะ/โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 42
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  52
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 5

 • 01
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  12
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  23
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  40
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  45
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  52
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 6

 • 01
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  10
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  16
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  23
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  28
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  34
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  39
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  46
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  51
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  58
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 7

 • 03
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  08
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  13
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  23
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  28
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  33
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  38
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  43
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  48
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  53
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  58
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 8

 • 03
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  08
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  13
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  18
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  23
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  28
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  33
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  38
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  43
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  48
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  53
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  58
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 9

 • 03
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  08
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  13
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  18
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  23
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  28
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  33
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  38
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  43
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  48
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  53
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  58
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 10

 • 03
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  08
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  13
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  18
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  23
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  28
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  33
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  38
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  43
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  48
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  53
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  58
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
 • 11

 • 03
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  08
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  13
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  18
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  23
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  28
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  33
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  38
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  43
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  48
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  53
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  58
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
 • 12

 • 03
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  08
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  13
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  18
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  23
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  28
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  33
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  38
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  43
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  48
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  53
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  58
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
 • 13

 • 03
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  08
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  13
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  18
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  23
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  28
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  33
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  38
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  43
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  48
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  53
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  58
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
 • 14

 • 03
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  08
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  13
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  18
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  23
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  28
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  33
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  38
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  43
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  48
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  53
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  58
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
 • 15

 • 03
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  08
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  13
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  18
  快速
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  25
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  29
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  34
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  39
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  43
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  48
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  53
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  58
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
 • 16

 • 03
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  08
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  13
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  18
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  23
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  28
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  33
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  38
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  43
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  48
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  53
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  58
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
 • 17

 • 02
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  07
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  11
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  16
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  20
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  24
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  28
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  32
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  36
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  40
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  44
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  48
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  52
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  56
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 18

 • 00
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  04
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  08
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  12
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  16
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  20
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  24
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  28
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  32
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  36
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  40
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  44
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  48
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  53
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  56
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
 • 19

 • 00
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  05
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  09
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  13
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  18
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  23
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  27
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  33
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  37
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  43
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  48
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  53
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  58
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 20

 • 03
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  08
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  13
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  18
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  23
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  28
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  33
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  38
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  42
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  48
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  54
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  59
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
 • 21

 • 05
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  11
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  18
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  23
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  28
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  33
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  38
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  43
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  48
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  55
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  59
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
 • 22

 • 06
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  14
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  20
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  26
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  33
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  41
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  48
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  57
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 23

 • 03
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  09
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  15
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  26
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  31
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  38
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  46
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  55
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
 • 0

 • 05
  普通
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ