ชิซุโอกะ

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน สำหรับ นาโกย่า/ชินโอซากะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด โคดาม่า ฮิการิ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 07
  โคดาม่า
  こだま763号
  ชินโอซากะ
  38
  โคดาม่า
  こだま765号
  ชินโอซากะ
  42
  ฮิการิ
  ひかり533号
  ฮิโระชิมะ
 • 7

 • 18
  โคดาม่า
  こだま767号
  ชินโอซากะ
  51
  โคดาม่า
  こだま701号
  นาโกย่า
 • 8

 • 07
  ฮิการิ
  ひかり501号
  โอคายาม่า
  21
  โคดาม่า
  こだま703号
  ชินโอซากะ
  52
  โคดาม่า
  こだま705号
  นาโกย่า
 • 9

 • 07
  ฮิการิ
  ひかり503号
  โอคายาม่า
  21
  โคดาม่า
  こだま707号
  ชินโอซากะ
  52
  โคดาม่า
  こだま709号
  นาโกย่า
 • 10

 • 07
  ฮิการิ
  ひかり505号
  โอคายาม่า
  21
  โคดาม่า
  こだま711号
  ชินโอซากะ
  52
  โคดาม่า
  こだま713号
  นาโกย่า
 • 11

 • 07
  ฮิการิ
  ひかり507号
  โอคายาม่า
  21
  โคดาม่า
  こだま715号
  ชินโอซากะ
  52
  โคดาม่า
  こだま717号
  นาโกย่า
 • 12

 • 07
  ฮิการิ
  ひかり509号
  โอคายาม่า
  21
  โคดาม่า
  こだま719号
  ชินโอซากะ
  52
  โคดาม่า
  こだま721号
  นาโกย่า
 • 13

 • 07
  ฮิการิ
  ひかり511号
  โอคายาม่า
  21
  โคดาม่า
  こだま723号
  ชินโอซากะ
  52
  โคดาม่า
  こだま725号
  นาโกย่า
 • 14

 • 07
  ฮิการิ
  ひかり513号
  โอคายาม่า
  21
  โคดาม่า
  こだま727号
  ชินโอซากะ
  52
  โคดาม่า
  こだま729号
  นาโกย่า
 • 15

 • 07
  ฮิการิ
  ひかり515号
  โอคายาม่า
  21
  โคดาม่า
  こだま731号
  ชินโอซากะ
  52
  โคดาม่า
  こだま733号
  นาโกย่า
 • 16

 • 07
  ฮิการิ
  ひかり517号
  โอคายาม่า
  21
  โคดาม่า
  こだま735号
  ชินโอซากะ
  52
  โคดาม่า
  こだま737号
  นาโกย่า
 • 17

 • 07
  ฮิการิ
  ひかり519号
  โอคายาม่า
  21
  โคดาม่า
  こだま739号
  ชินโอซากะ
  52
  โคดาม่า
  こだま741号
  นาโกย่า
 • 18

 • 07
  ฮิการิ
  ひかり521号
  โอคายาม่า
  21
  โคดาม่า
  こだま743号
  นาโกย่า
  52
  โคดาม่า
  こだま745号
  นาโกย่า
 • 19

 • 07
  ฮิการิ
  ひかり655号
  ชินโอซากะ
  21
  โคดาม่า
  こだま747号
  นาโกย่า
  52
  โคดาม่า
  こだま749号
  นาโกย่า
 • 20

 • 07
  ฮิการิ
  ひかり659号
  ชินโอซากะ
  21
  โคดาม่า
  こだま751号
  นาโกย่า
  30
  ฮิการิ
  ひかり661号
  ชินโอซากะ
  52
  โคดาม่า
  こだま753号
  นาโกย่า
 • 21

 • 15
  ฮิการิ
  ひかり663号
  ชินโอซากะ
  21
  โคดาม่า
  こだま755号
  ชินโอซากะ
  52
  โคดาม่า
  こだま757号
  นาโกย่า
 • 22

 • 28
  ฮิการิ
  ひかり667号
  นาโกย่า
  57
  ฮิการิ
  ひかり669号
  นาโกย่า
 • 23

 • 01
  โคดาม่า
  こだま811号
  ฮามะมัตสึ