โอเมะ

JR โอเมะเส้น สำหรับ โอคุทามะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特別快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 19
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
  46
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
 • 6

 • 06
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
  40
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
 • 7

 • 07
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
  28
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
  49
  特別快速
  ホリデー快速おくたま81号
  โอคุทามะ
 • 8

 • 02
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
  24
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
  46
  特別快速
  ホリデー快速おくたま83号
  โอคุทามะ
  55
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
 • 9

 • 14
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
  37
  特別快速
  ホリデー快速おくたま85号
  โอคุทามะ
  50
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
 • 10

 • 22
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
 • 11

 • 14
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
  50
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
 • 12

 • 24
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
  58
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
 • 13

 • 28
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
 • 14

 • 01
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
  33
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
 • 15

 • 05
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
  33
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
 • 16

 • 19
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
  45
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
 • 17

 • 16
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
 • 18

 • 02
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
  37
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
 • 19

 • 09
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
  41
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
 • 20

 • 18
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
  47
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
 • 21

 • 25
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
 • 22

 • 08
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
  42
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ
 • 23

 • 42
  普通
  JR青梅線
  โอคุทามะ