อาโอโตะ

สายหลักเคอิเซอิ สำหรับ เคเซอุเอโนะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 有料特急 快速 快特 特急 AC特急 通勤特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 57
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 5

 • 13
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  21
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  32
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  45
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  57
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 6

 • 08
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  23
  有料特急
  モーニングライナー202号
  เคเซอุเอโนะ
  27
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  32
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  49
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  52
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  55
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 7

 • 00
  有料特急
  モーニングライナー204号
  เคเซอุเอโนะ
  03
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  08
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  11
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  15
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  21
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  27
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  35
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  37
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  41
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  46
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  52
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  56
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
 • 8

 • 00
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  09
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  16
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  20
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  25
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  29
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  37
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  42
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  45
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  50
  有料特急
  モーニングライナー206号
  เคเซอุเอโนะ
  55
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  59
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 9

 • 04
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  09
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  14
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  21
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  29
  有料特急
  モーニングライナー208号
  เคเซอุเอโนะ
  31
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  35
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  41
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  45
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  53
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  55
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 10

 • 00
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  05
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  13
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  25
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  36
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  41
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  45
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  54
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 11

 • 05
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  12
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー14号
  เคเซอุเอโนะ
  14
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  25
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  45
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  52
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー18号
  เคเซอุเอโนะ
  54
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 12

 • 05
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  14
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  25
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  45
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  52
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー24号
  เคเซอุเอโนะ
  54
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 13

 • 05
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  14
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  25
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  45
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  52
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー30号
  เคเซอุเอโนะ
  54
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 14

 • 05
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  14
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  25
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  36
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  45
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  52
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー36号
  เคเซอุเอโนะ
  54
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 15

 • 05
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  14
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  25
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  45
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  52
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー42号
  เคเซอุเอโนะ
  54
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 16

 • 05
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  14
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  25
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  45
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  52
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー48号
  เคเซอุเอโนะ
  54
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 17

 • 05
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  14
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  25
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  44
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  52
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー54号
  เคเซอุเอโนะ
  54
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 18

 • 05
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  14
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  25
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  45
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  51
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー60号
  เคเซอุเอโนะ
  54
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 19

 • 05
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  13
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  15
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  24
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  33
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  35
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  41
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  45
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  50
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  57
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー66号
  เคเซอุเอโนะ
 • 20

 • 01
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  04
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  14
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  16
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  20
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  24
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  26
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  47
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  53
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  55
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 21

 • 04
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー72号
  เคเซอุเอโนะ
  07
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  12
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  16
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  22
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  37
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  44
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  48
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  54
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 22

 • 05
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  09
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  14
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  19
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  25
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  32
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  36
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー78号
  เคเซอุเอโนะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  45
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  52
  AC特急
  京成本線アクセス特急
  เคเซอุเอโนะ
  56
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 23

 • 06
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー80号
  เคเซอุเอโนะ
  11
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  17
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  25
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー82号
  เคเซอุเอโนะ
  36
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  41
  通勤特急
  京成本線通勤特急
  เคเซอุเอโนะ
  57
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ