อาโอโตะ

สายหลักเคอิเซอิ สำหรับ เคเซฟุนะบาชิ/สนามบินนาริตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  สนามบินนาริตะ
  31
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  สนามบินนาริตะ
 • 6

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  สนามบินนาริตะ
  18
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  23
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  47
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 7

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  08
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  36
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー111号
  สนามบินนาริตะ
  37
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
 • 8

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  06
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー117号
  สนามบินนาริตะ
  45
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
 • 9

 • 07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー123号
  สนามบินนาริตะ
  32
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  55
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 10

 • 07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  16
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー127号
  สนามบินนาริตะ
  19
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  33
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  53
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー131号
  สนามบินนาริตะ
  59
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
 • 11

 • 10
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  19
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  39
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  50
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  53
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー137号
  สนามบินนาริตะ
  59
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
 • 12

 • 19
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  30
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  39
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  53
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー143号
  สนามบินนาริตะ
  59
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
 • 13

 • 10
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  19
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  39
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  50
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  53
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー149号
  สนามบินนาริตะ
  59
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
 • 14

 • 19
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  30
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  39
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  53
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー155号
  สนามบินนาริตะ
  59
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
 • 15

 • 10
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  39
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  50
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  53
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー161号
  สนามบินนาริตะ
 • 16

 • 09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  18
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  41
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  58
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
 • 17

 • 26
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  37
  ด่วนด่วน
  京成押上線快特
  สนามบินนาริตะ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  สนามบินนาริตะ
 • 18

 • 04
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  สนามบินนาริตะ
  41
  ด่วนด่วน
  京成押上線快特
  สนามบินนาริตะ
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  สนามบินนาริตะ
 • 19

 • 05
  AC特急
  京成本線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  22
  ด่วนด่วน
  京成押上線快特
  สนามบินนาริตะ
  43
  ด่วนด่วน
  京成押上線快特
  สนามบินนาริตะ
 • 20

 • 02
  AC特急
  京成本線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  สนามบินนาริตะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  สนามบินนาริตะ
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  สนามบินนาริตะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  สนามบินนาริตะ
 • 21

 • 01
  AC特急
  京成本線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  สนามบินนาริตะ
  17
  จ่ายด่วนพิเศษ
  イブニングライナー209号
  สนามบินนาริตะ
  55
  通勤特急
  京成押上線通勤特急
  สนามบินนาริตะ
 • 22

 • 02
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  18
  จ่ายด่วนพิเศษ
  イブニングライナー211号
  สนามบินนาริตะ
  32
  通勤特急
  京成押上線通勤特急
  สนามบินนาริตะ
  46
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
 • 23

 • 16
  จ่ายด่วนพิเศษ
  イブニングライナー213号
  สนามบินนาริตะ