อาโอโตะ

สายหลักเคอิเซอิ สำหรับ เคเซฟุนะบาชิ/สนามบินนาริตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 AC特急 快速 特急 有料特急 快特
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations