อาโอโตะ

สายหลักเคอิเซอิ สำหรับ เคเซอุเอโนะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 57
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
 • 5

 • 13
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  32
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
 • 6

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  23
  จ่ายด่วนพิเศษ
  モーニングライナー202号
  เคเซอุเอโนะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  32
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  49
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
 • 7

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  モーニングライナー204号
  เคเซอุเอโนะ
  03
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  08
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  15
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซอุเอโนะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  35
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซอุเอโนะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  56
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซอุเอโนะ
 • 8

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  20
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซอุเอโนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  42
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซอุเอโนะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  50
  จ่ายด่วนพิเศษ
  モーニングライナー206号
  เคเซอุเอโนะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
 • 9

 • 04
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซอุเอโนะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  14
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  29
  จ่ายด่วนพิเศษ
  モーニングライナー208号
  เคเซอุเอโนะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
 • 10

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  05
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
 • 11

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  12
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー114号
  เคเซอุเอโนะ
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  52
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー118号
  เคเซอุเอโนะ
  54
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
 • 12

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  14
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซอุเอโนะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  34
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  52
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー124号
  เคเซอุเอโนะ
  54
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซอุเอโนะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
 • 13

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  14
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  34
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซอุเอโนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  52
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー130号
  เคเซอุเอโนะ
  54
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
 • 14

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  14
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซอุเอโนะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  34
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  52
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー136号
  เคเซอุเอโนะ
  54
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซอุเอโนะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
 • 15

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  14
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  34
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซอุเอโนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  52
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー142号
  เคเซอุเอโนะ
  54
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
 • 16

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  14
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซอุเอโนะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  34
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  52
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー148号
  เคเซอุเอโนะ
  54
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซอุเอโนะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
 • 17

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  14
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  34
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซอุเอโนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  52
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー154号
  เคเซอุเอโนะ
  54
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
 • 18

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  14
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซอุเอโนะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  34
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  51
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー160号
  เคเซอุเอโนะ
  54
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซอุเอโนะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
 • 19

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  57
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー166号
  เคเซอุเอโนะ
 • 20

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  04
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  24
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
 • 21

 • 04
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー172号
  เคเซอุเอโนะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  48
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
 • 22

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  36
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー178号
  เคเซอุเอโนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  55
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー180号
  เคเซอุเอโนะ
 • 23

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  04
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  15
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー182号
  เคเซอุเอโนะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー184号
  เคเซอุเอโนะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  44
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ