อาโอโตะ

สายหลักเคอิเซอิ สำหรับ เคเซฟุนะบาชิ/สนามบินนาริตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  สนามบินนาริตะ
  30
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  สนามบินนาริตะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
 • 6

 • 02
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  03
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซนาริตะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  19
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิฮาระได
  23
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  30
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซนาริตะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  43
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  50
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิบะยามะชิโยดะ
 • 7

 • 01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  01
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  07
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซนาริตะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซทาคาซาโกะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซทาคาซาโกะ
  20
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  27
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิบะยามะชิโยดะ
  33
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー111号
  สนามบินนาริตะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซโอวาดะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  43
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  โซโกะซันโด
  50
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 8

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  05
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  08
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซทาคาซาโกะ
  10
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  22
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซทาคาซาโกะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  31
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー117号
  สนามบินนาริตะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซทาคาซาโกะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
 • 9

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซทาคาซาโกะ
  04
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  11
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  34
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー123号
  สนามบินนาริตะ
  38
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  44
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซทาคาซาโกะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  โซโกะซันโด
  56
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซทาคาซาโกะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
 • 10

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  04
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  14
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー127号
  สนามบินนาริตะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  19
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซทาคาซาโกะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  29
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซนาริตะ
  30
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  39
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  49
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  53
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー131号
  สนามบินนาริตะ
  59
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
 • 11

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  08
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซนาริตะ
  10
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  19
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  26
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  29
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  48
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซนาริตะ
  50
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  53
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー137号
  สนามบินนาริตะ
  59
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
 • 12

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  06
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  09
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  19
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  28
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซนาริตะ
  30
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  39
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  49
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  53
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー143号
  สนามบินนาริตะ
  59
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
 • 13

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  08
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซนาริตะ
  10
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  19
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  26
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  29
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  48
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซนาริตะ
  50
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  53
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー149号
  สนามบินนาริตะ
  59
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
 • 14

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  06
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  09
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  19
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  28
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซนาริตะ
  30
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  39
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  49
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  53
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー155号
  สนามบินนาริตะ
  59
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
 • 15

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  08
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซนาริตะ
  10
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  19
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  26
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  29
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  48
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซนาริตะ
  50
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  53
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー161号
  สนามบินนาริตะ
  59
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
 • 16

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  06
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  09
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  19
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  28
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซนาริตะ
  30
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  39
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  49
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  59
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
 • 17

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิฮาระได
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  08
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซนาริตะ
  10
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  19
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิบะชูโอ
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  26
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  29
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิบะชูโอ
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซซากุระ
  46
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  48
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซนาริตะ
  50
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  59
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
 • 18

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซนาริตะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  10
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  ชิบะยามะชิโยดะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  17
  จ่ายด่วนพิเศษ
  イブニングライナー201号
  เคเซนาริตะ
  19
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิฮาระได
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซซากุระ
  26
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  30
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซนาริตะ
  30
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  39
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซทาคาซาโกะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  49
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  ชิบะยามะชิโยดะ
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซนาริตะ
  57
  จ่ายด่วนพิเศษ
  イブニングライナー203号
  เคเซนาริตะ
  59
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  เคเซนาริตะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิบะชูโอ
 • 19

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซนาริตะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  09
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  สนามบินนาริตะ
  10
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิบะชูโอ
  19
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิบะยามะชิโยดะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  29
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  ชิบะยามะชิโยดะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  イブニングライナー205号
  เคเซนาริตะ
  39
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  39
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุซูอิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  49
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซนาริตะ
  50
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  59
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  เคเซนาริตะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิฮาระได
 • 20

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซซากุระ
  06
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  10
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  สนามบินนาริตะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  17
  จ่ายด่วนพิเศษ
  イブニングライナー207号
  เคเซนาริตะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิบะชูโอ
  21
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  22
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  ชิบะยามะชิโยดะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  สนามบินนาริตะ
  30
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  สนามบินนาริตะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  37
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  เคเซนาริตะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิฮาระได
  44
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิฮาระได
  49
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  เคเซนาริตะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิฮาระได
  54
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  57
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 21

 • 00
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  05
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  สนามบินนาริตะ
  09
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  ชิบะยามะชิโยดะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซทาคาซาโกะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  17
  จ่ายด่วนพิเศษ
  イブニングライナー209号
  สนามบินนาริตะ
  17
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  24
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซซากุระ
  24
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซนาริตะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  สนามบินนาริตะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  40
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิฮาระได
  46
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  ชิบะยามะชิโยดะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซนาริตะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  58
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  โซโกะซันโด
 • 22

 • 01
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  05
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซทาคาซาโกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  08
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  16
  จ่ายด่วนพิเศษ
  イブニングライナー211号
  สนามบินนาริตะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิบะชูโอ
  23
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซทาคาซาโกะ
  26
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซนาริตะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  31
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  33
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิฮาระได
  40
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  43
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซนาริตะ
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  สนามบินนาริตะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  56
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิบะชูโอ
 • 23

 • 07
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซนาริตะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  ชิบะชูโอ
  16
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  17
  จ่ายด่วนพิเศษ
  イブニングライナー213号
  สนามบินนาริตะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซทาคาซาโกะ
  27
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซนาริตะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซนาริตะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซทาคาซาโกะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  47
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  53
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  56
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 0

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  10
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  22
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซทาคาซาโกะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซทาคาซาโกะ