อาโอโมริ

JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ) สำหรับ ฮิโระซากิ/อากิตะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations