นิชินปโปริ

โตเกียวเมโทร สายชิโยดะ สำหรับ อายาเสะ/อาบิโกะ (จังหวัดชิบะ)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各駅停車
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations