นิชิเท็สึฟุกุโอกะ (เท็นจิน)

นิชิเท็ตสึสายเท็นจินโอมูตะ สำหรับ โอมูตะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations