นิชิฟุนาบาชิ

โตเกียวเมโทร สายโทไซ สำหรับ โอเตะมาจิ/นากาโนะ (โตเกียว)/มิทากะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各駅停車 通勤快速 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations